Ondernemers Opstellingen – Systemisch Werk

Ondernemersopstellingen - Ondernemersopstelling - Ondernemers opstellingen

Wat zijn ondernemers opstellingen? Systemisch werk of opstellingswerk is een manier om enerzijds de (verborgen) oorzaken van een probleem te vinden en anderzijds om mogelijke toekomstscenario’s te toetsen.

Systemisch werk gaat kijken naar de onderlaag, de onderstroom waar we vaak overkijken of ons niet bewust van zijn. Het is dus een zeer waardevolle manier om extra informatie te weten te komen (naast datgene waar we ons bewust van zijn) of bepaalde verstrikkingen op te lossen.

Het is m.a.w. een heel tijds- en kostenefficiënte manier om extra informatie te krijgen over bestaande problemen en toekomstscenario’s dat in bedrijven zoals Colruyt, Schoenen Torfs en JBC wordt gebruikt.

De meest gekende vormen van systemisch werk zijn familie opstellingen en organisatie opstellingen. Een ondernemersopstelling is een speciale vorm, een mix hiervan. We zien immers vaak dat de oorsprong van een probleem in het bedrijf zich in het familiesysteem bevindt en omgekeerd.

Ondernemersopstellingen zijn ook een belangrijk onderdeel van het Soul Business programma voor ondernemers.

Voorbeelden / Thema’s van Ondernemers Opstellingen

Dit zijn enkele van de vele voorbeelden (thema’s) waar ondernemers opstellingen ondersteunend in kunnen werken.

Professioneel vlak 

 • De onderneming stroomt niet zoals het zou moeten (issues met klanten, leveranciers, medewerkers, partners,…).
 • Niet voldoende klanten of niet de juiste.
 • Klanten zeggen telkens een meeting af of blijven de beslissing uitstellen.
 • Het ziekteverzuim is buitengewoon hoog en de genomen maatregelen helpen niet.
 • Het nieuwe product slaat niet aan, hoewel testen en panelgesprekken aangaven dat dit wel het geval zou zijn.
 • Ongewoon veel klanten betalen niet of niet op tijd.
 • Er zijn voortdurend (onverklaarbare) spanningen tussen teams of tussen personen.
 • Welke kandidaat past het beste bij de firma, afdeling of team?
 • Welke nieuwe markten aan te boren of welke nieuwe producten op de markt brengen?
 • Welke marketing kanalen wel of niet gebruiken?
 • Hoe gaan verschillende nieuwe doelgroepen reageren op een nieuwe product of merk? En wat zal de reactie van de bestaande doelgroepen zijn?
 • Als manager of eigenaar
  • Wat is de oorzaak van gebrek aan leiderschap?
  • Wat is de oorzaak van gebrek aan impact?
  • Hoe best het team te leiden.
 •  Bedrijfsoverdracht:
  • Als verkoper: welke belemmeringen zijn er voor een goede overdracht?
  • Als koper: waarop letten bij aankoop en waarop letten bij verder zetten van het bedrijf of bij fusie?

Er zijn nog meer voorbeelden over organisatie opstellingen.

Persoonlijk vlak 

 • Mijn relatie met mijn partner, ouders, kinderen verloopt moeizaam.
 • Ziekte.
 • Inzichten over welke professionele richting uit te gaan.
 • Wat staat er in de weg van succesvol te zijn?
 • Lusteloos zijn of weinig energie voelen.
 • Stress ervaren.
 • Met moeite financieel rondkomen.
 • Bij verkoop van huis: wat zijn belemmeringen om het huis vlot verkocht te krijgen?
 • Weerkerende patronen waaronder:
  • Steeds verkeerde partner aantrekken.
  • Ongelukken.
  • Gat in hand: geld aantrekken en dan snel weer uitgeven.

Hoe werkt een ondernemersopstelling?

Samen met de begeleider (facilitator) bepaalt iemand (opsteller) het thema waar hij of zij graag meer duidelijkheid over wil.

Tijdens de opstelling worden de elementen m.b.t. dit thema vertegenwoordigd door één van de andere deelnemers (representanten).

Door de interactie tussen de representanten, onder begeleiding van de facilitator, worden er patronen duidelijk en wordt extra informatie over het thema verkregen.

Resultaat: soms worden er verstrikkingen of blokkades gezien en tijdens de opstelling opgelost. In andere gevallen wordt het duidelijk welke acties een persoon of organisatie dient te nemen.

Opmerking: als je nog nooit een opstelling hebt meegemaakt, kan het interessant zijn om eerst als representant mee te doen (tenzij de nood om een situatie te veranderen groot is uiteraard).

Voordelen van ondernemers opstellingen

Voordelen voor de opsteller

Als een bepaald thema (zie boven voor voorbeelden) in het persoonlijk leven van een ondernemer of binnen het bedrijf blijft aanslepen, dan verdwijnt de energie. Een ondernemersopstelling brengt vaak een oplossing hiervoor of tenminste het inzicht waarover het gaat zodat er een bepaalde actie kan ondernomen worden zodat de energie terug vrij stroomt.

Anderzijds kan je als ondernemer voor bepaalde keuzes staan m.b.t. zaken die in de toekomst dienen te gebeuren. Meer inzichten in welke reacties dit zal teweegbrengen bij de betrokken partijen, de gevoelige punten m.b.t. het onderwerp of de gevolgen van de verschillende opties, zullen er voor zorgen dat de keuze gemakkelijker wordt en de kans op succes sterk verhoogt.

Een ondernemersopstelling biedt dus een tijd- en kostenefficiënte manier om enerzijds de oorzaak van problemen te vinden en anderzijds om snel de beperkende of ondersteunende parameters in kaart te brengen.

 

Voordelen voor de representant

Als representant word je niet voor niets voor een bepaalde rol gekozen. Dit heeft steeds in grotere of kleinere mate te maken met je eigen leven of onderneming (hoewel het verband niet steeds direct gemaakt wordt met de rol die je vertegenwoordigt). Heel vaak ervaar je een mate van inzicht of heling op eigen pijnpunten of zie je plots extra opties in professionele of privé situaties.

Voor een aantal mensen is de rol van representant comfortabeler (zeker in het begin) omdat ze met een aantal zaken die op zichzelf betrekking hebben in aanraking komen zonder zelf voluit in de spotlights te staan. Soms hebben ze deze ervaring eerst nodig vooraleer ze zelf een eigen thema wensen op te stellen.

In ondernemersopstellingen is het bijkomende voordeel dat een aantal thema’s waar bijna alle ondernemers mee worstelen steeds terugkeren. Er bestaat dus een grote kans dat één van de problemen of vragen waar je zelf mee zit ook aan bod komt in de opstelling van een andere ondernemer. Hierdoor kan je eigen situatie al gaan veranderen zonder zelf een thema te hebben opgesteld.

Voor open sessies: zie kalender.

Voor een sessie met je eigen groep of persoonlijke coaching m.b.v. ondernemers opstellingen: contacteer ons.

Voor meer informatie over opstellingswerk: bekijk de pagina van organisatie opstellingen of van familie opstellingen.

Opgelet: enkel voor personen en organisaties die het aandurven en bereid zijn om anders naar het leven te kijken!