Organisatie Opstellingen – Systemisch Werk

Organisatie opstellingen

Waar gaat het bij organisatie opstellingen over?

Vaak zijn er binnen bedrijven of organisaties zaken die niet vlot lopen. Zelfs indien er al initiatieven zijn genomen en alle betrokkenen bereid zijn, blijft vaak op onverklaarbare wijze een duurzame oplossing uit.

Anderzijds is het soms moeilijk in te schatten welke impact veranderingen gaan hebben of welke nieuwe producten of markten het goed kunnen doen.

In deze gevallen kunnen organisatie opstellingen meer duidelijkheid en inzicht brengen.

Dit zijn enkele voorbeelden van situaties waarin organisatie opstellingen een toegevoegde waarde kunnen hebben:

 • We trekken niet genoeg klanten (meer) aan.
 • Onze organisatie of mijn zaak stroomt niet zoals het zou moeten.
 • Mijn klanten zeggen telkens een meeting af of blijven de beslissing uitstellen.
 • Het ziekteverzuim is buitengewoon hoog en de genomen maatregelen helpen niet.
 • Het nieuwe product slaat niet aan, hoewel testen en panelgesprekken aangaven dat dit wel het geval zou zijn.
 • Ongewoon veel klanten betalen niet of niet op tijd.
 • Het verloop is beduidend hoger dan in andere organisaties in onze sector en onze regio.
 • Er zijn voortdurend (onverklaarbare) spanningen tussen teams of tussen personen.
 • Er zijn één of meerdere “rebellen” in de organisatie.
 • Er is onverklaarbaar veel weerstand t.o.v. geplande veranderingen.
 • Er is een ongewoon hoog aantal gevallen van fraude of diefstal.
 • Er komt veel pestgedrag voor.
 • Inzichten over welke professionele richting uit te gaan: welke plek in de organisatie past er bij mij? Is het beter om te vertrekken? Of om zelf iets te starten?
 • Wat is de oorzaak van mijn burn-out? Of: burn-out komt in de organisatie veel voor, wat is daar de oorzaak van en hoe kan dit voorkomen worden?
 • Welke kandidaat past het beste bij onze firma?
 • Welke nieuwe markten aan te boren of welke nieuwe producten op de markt brengen?
 • Waar dienen we op te letten bij een fusie?
 • Als manager of eigenaar
  • Wat is de oorzaak van gebrek aan leiderschap?
  • Wat is de oorzaak van gebrek aan impact?
  • Hoe best het team te leiden.
 • Bedrijfsoverdracht:
  • Als verkoper: welke belemmeringen zijn er voor een goede overdracht?
  • Als koper: waarop letten bij aankoop en waarop letten bij verder zetten van het bedrijf of bij fusie?

Organisatie opstellingen kijken naar wat er onbewust leeft in een organisatie, de zogenaamde onderstroom waar we vaak overkijken of ons niet bewust van zijn. Het is dus een zeer waardevolle manier om extra informatie te weten te komen (naast datgene waar we ons bewust van zijn) of bepaalde verstrikkingen op te lossen.

Organisatie opstellingen zijn m.a.w. een heel tijds- en kostenefficiënte manier om extra informatie te krijgen over bestaande problemen en toekomstscenario’s dat in bedrijven zoals Colruyt, Schoenen Torfs en JBC wordt gebruikt.

Voor open sessies: zie kalender.

Voor in-house sessies of persoonlijke coaching m.b.v. organisatie opstellingen: contacteer ons.

Voor meer informatie en voorbeelden m.b.t. opstellingen in het privé leven: zie de pagina van familie opstellingen.

Voor ondernemers speelt meestal een mix van familie en organisatie opstellingen, vandaar de specifieke focus op ondernemers opstellingen.

Opgelet: enkel voor personen en organisaties die het aandurven en bereid zijn om anders naar het (business) leven te kijken!