Soul Business – Individueel en Groepsprogramma voor Ondernemers

“Reconnecting with the Soul of your business. Streamlining the business so the Soul can flow.”

Of: hoe je bedrijf zo in te richten dat:

 • Alles quasi vanzelf stroomt: de juiste klanten, medewerkers, leveranciers, partners,…
 • De bestaansreden en purpose van het bedrijf wordt vervuld.
 • Je daarnaast nog genoeg tijd voor jezelf (en anderen) overhoudt.

Vanuit mijn ervaring zijn er verschillende soorten ondernemers. Degenen waarvoor het programma zinvol is, zijn zelf nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, leiden een Kleine Onderneming of een Kleine Middelgrote Onderneming (andere bedrijfsleiders hebben meestal meer aan een sparring partner) en vallen in één van deze twee categorieën:

 1. Ze zijn vanuit passie begonnen om iets moois in de wereld te zetten en zien na een paar jaar dat er wat meer lijn dient te komen in de aanpak. Enerzijds om meer mensen te kunnen bereiken met hun zinvolle producten en diensten. Anderzijds om er zelf meer aan over houden zodat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen en dus het bedrijf kunnen laten groeien.
 2. Ze zijn al een jaar of tien bezig en zijn succesvol. Ze hebben de behoefte om hun bedrijf om te vormen om (nog) meer van betekenis te zijn voor de wereld. Ze voelen ook dat het tijd is om zelf meer in de diepte te gaan met hun persoonlijk leven.

M.a.w.

 • ofwel is er een behoefte aan meer structuur of meer financiële compensatie (om meer in zichzelf of het bedrijf te kunnen investeren)
 • ofwel is er het verlangen om meer vanuit het hart, purpose en ziel te werken
 • ofwel is er de wens om de wereld beter achter te laten en écht een verschil te maken.

En meestal is het een combinatie van alle factoren.

Voor hen heb ik het “Soul Business” programma samengesteld.

Om het eenvoudig te houden, is de inhoud onderverdeeld a.d.h.v. de driehoek van Paul de Blot van de Business Universiteit van Nyenrode.

Paul de Blot onderscheidt drie zijden: realisme, idealisme en samenwerking.

Onder realisme valt alles wat we in de wereld zetten: bedrijven, producten, diensten, … Hier gaat het om wat we doen en hoe we het doen. Dus ook structuren en processen. Dit is wat we bedenken. Het is de zijde van de ratio, het hoofd en het bewuste. Waar en wanneer vallen ook onder deze zijde.

De zijde samenwerking gaat over: met wie ondernemen we en voor wie doen we het? Het bevat verschillende aspecten van samenwerken: enerzijds klanten, medewerkers, partners, leveranciers en anderzijds de lokale, nationale en internationale gemeenschap. De huidige wereld is immers zo verbonden dat je niets meer alleen kan doen.

Onder idealisme valt zingeving. Hier gaat het om waarom we iets doen. Wat is onze levensmissie en wat is de purpose, bestaansreden en ziel van de onderneming? Wat zijn onze passies, dromen en verlangens? Dit is de zijde van het hart, het voelen, intuïtie, gut feeling en het onderbewuste.

In de praktijk zien we dat over de zijde “idealisme” vaak snel wordt heengegaan. Als ondernemer is dat vaak ook iets dat je voelt en niet altijd onder woorden kan brengen. Je voelt dat je iets in de wereld te zetten hebt en je doet het gewoon. Wat er maar al te vaak gebeurt, is dat na loop van tijd de passie verdwijnt en zelfs tot een bore-out of burn-out kan leiden. Gewoon al om dit laatste te vermijden is het belangrijk om hier van tijd tot tijd aandacht aan te besteden. Nog belangrijker is dat als je weet wat je diepste passies, kerntalenten en levensmissie is je je bedrijf steeds kan heruitvinden om zo relevant te blijven voor (nieuwe) klanten, maar vooral om zelf gelukkig te blijven.

Wat ook deels bij de zijde “idealisme” hoort, zijn blokkades, beperkende overtuigingen en angsten omdat die zich meestal in ons onderbewuste bevinden. Aangezien ze zo’n grote impact hebben, beschouw ik hen als een vierde cruciaal element voor succes dat expliciet benoemd dient te worden en aandacht dient te krijgen. Ik spreek uit ervaring :-).

Kort samengevat: door eerst voldoende stil te staan bij de zijde “idealisme” wordt het veel gemakkelijker om je bedrijf met merken, producten en diensten (opnieuw) in de wereld te zetten (“realisme”) en wordt het veel makkelijker om de juiste mensen en partijen aan te trekken om mee samen te werken (“samenwerking”). Door de remmingen, beperkende overtuigingen en angsten (“blokkades”) bewust op te zoeken, worden de rotsblokken in de onderstroom opgeruimd zodat je in de bovenlaag van Happy Profit (= zowel een betere wereld achterlaten als financieel goed beloond worden) kan genieten.

Hoe ziet het “Soul Business” programma er uit?

Zoals je verderop kan lezen, is er een individueel programma en een groepsprogramma.

De grote lijnen van de inhoud zijn dezelfde, de lengte per module en de exacte inhoud verschilt per programma. Dat komt omdat het afhankelijk is van de deelnemer(s). Het programma is immers een co-creatie: de specifieke wensen van de deelnemers worden mee opgenomen in het groepsprogramma. Het individueel programma wordt helemaal in overleg opgesteld.

Belangrijk om weten is dat naast de traditionele manier van rationeel plannen te maken, te brainstormen, ideeën uit te wisselen en oplossingen te bedenken, er ook wordt gewerkt met o.a. mindmapping, de hoeden van De Bono, visualisatie, meditatie, systemisch werk (opstellingen), EFT en kinesiologische testen. Zo komt ook in de werkvormen elk aspect van de driehoek van Paul de Blot aan bod om zo heel ons wezen in te schakelen om het optimale resultaat te bereiken.

Module “Realisme” (wat, hoe, waar, wanneer)

Deze module bestaat typisch uit een mix van bv. :

 • Bepalen van het voor jouw bedrijf best passende business model (en niet wat de laatste hypes of business gurus vertellen).
 • The road to your dream: bepalen van je lange termijn strategie met o.a. de “bowling pins”.
 • Eerlijk bekijken van huidige producten en diensten:
  • Beantwoorden ze aan de behoeften van de voor jouw perfecte klanten? Dient er iets toegevoegd, veranderd of weggelaten worden?
  • Is de prijs(zetting) juist? Is er genoeg marge? Trek je met deze prijs(zetting) de voor jouw bedrijf juiste klanten aan?
  • Dient er nog iets aan de producten of diensten te veranderen waardoor ze beter aansluiten bij de behoeften van je perfecte klanten, van jouw bedrijf en van de maatschappij (bv. milieuvriendelijk).
 • Definiëren van de voor jouw onderneming passende verkoopstrechter (sales funnel).
 • Opzetten van een (automatische) lead generation aanpak en visualiseren er van op de “lead generation map”.
 • Ontdekken welke marketing kanalen het beste bij jouw bedrijf passen (en ook hier weer niet per se wat de laatste hypes of business gurus vertellen).
 • Uitwerken/aanpassen van volgende marketing kanalen (indien van toepassing, zie vorig punt) om zo gemakkelijker de juiste klanten aan te trekken:
  • Passief (in-bound): hoe klanten (automatisch) aantrekken.
   • Eigen website: o.a. herkent de ideale klant zich en is het duidelijk welke acties te ondernemen? Hoe goed scoort de website in Google en kan dit op een eenvoudige manier verbeterd worden?
   • Email lijst met potentiële klanten: hoe deze automatisch opbouwen?
   • Social media: hoe gemakkelijker gevonden worden en hoe de Know, Like, Trust factor op te bouwen voordat iemand contact met jou of je bedrijf heeft gehad met bv. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en SlideShare (afhankelijk van jouw situatie).
  • Proactief (out-bound): welke acties zelf doen om met klanten in contact te komen of met hen in contact gebracht te worden.
   • Informatie en demonstraties geven om je zichtbaarheid te vergroten met bv. eigen events, webinars, partner events en gastspreker op andere evenementen.
   • Klanten en doorverwijzers vinden met LinkedIn.
   • Klanten aantrekken met Facebook door berichten en (eventueel) advertenties.
   • Trends ontdekken, relaties onderhouden en customer service met Twitter.
 • Uitwerken/evalueren van andere marketing kanalen indien van toepassing.
 • Bekijken welke delen van het bedrijf geautomatiseerd kunnen worden, op welke manier en met welke (gratis) tools:
  • Productie
  • Samenwerking
  • Sales
  • Marketing
  • Shipping

Module “Idealisme” (waarom en voor wie)

Deze module bestaat typisch uit een mix van bv. :

 • Vinden van je passies m.b.v. o.a. de Passion Test (Janet Atwood).
 • Bepalen van je waarden a.d.h.v. het waardenspel.
 • Definiëren van je persoonlijke missie, visie en purpose.
 • Duidelijk krijgen van de missie, visie en purpose van je onderneming.
 • Bepalen van je Sweet Spot en Ikigai.
 • Beschrijving maken van de voor jouw bedrijf perfecte klanten, gebaseerd op wat jij wenst (niet op wat volgens anderen zou moeten).
 • Beschrijven van jouw uniek zijn (van jouw bedrijf) en (her)vertalen naar een aantrekkelijke business propositie.
 • Begrijpen van de 3 fasen van het leven (zie Life is a Game!).
 • Persoonlijke transformatie: van fase 1 over fase 2 naar fase 3.
 • Verder ontwikkelen van je intuïtie en gut feeling zodat het nemen van beslissingen veel makkelijker wordt.
 • Sneller doelen bereiken via een 3 stappen proces.
 • Creëren van een inspirerend vision board.
 • Afchecken wat je hebt gecreëerd a.d.h.v. o.a. de Gouden Cirkel (Simon Sinek) en Soul-Heart-Shell (Barbara Gray).

Module “Samenwerking” (met wie)

Deze module bestaat typisch uit een mix van bv. :

 • Profiel maken van de voor jouw bedrijf perfecte medewerker(s). En eventuele vertaalslag naar aantrekkelijke functiebeschrijvingen.
 • Beschrijven van de voor jouw bedrijf perfecte business partner(s).
 • Het geschenk van lastige klanten/medewerkers om enerzijds de organisatie te verbeteren en anderzijds voor je persoonlijke groei.
 • Creëren van ambassadeurs: stimuleren van mond-aan-mond reclame en referral werking (doorverwijzingen):
  • Beschrijven van je perfecte klant zodat anderen deze gemakkelijk kunnen herkennen en doorverwijzen.
  • Creëren van materiaal waar gemakkelijk kan naar doorverwezen worden en waar mensen de expertise van jouw bedrijf kunnen ervaren (bv. e-book, e-course, evenement, webinar, sampling, …)
  • Story telling: verschillende voorbeelden van wat jouw bedrijf, producten en diensten voor jouw perfecte klanten hebben gedaan.
  • Formuleren van jouw Sticky Story (= Elevator Pitch 3.0): wat blijft hangen van je aanbod en doelgroep bij mensen die je spreekt?
  • Beschrijving maken van de voor jouw bedrijf perfecte referral partners (= structurele doorverwijzers).
  • Hoe referral meetings opzetten om zo op een efficiënte manier elkaar te introduceren bij potentiële klanten?

Module “Blokkades” (wat houdt je tegen)

De duidelijkheid gebiedt te zeggen dat dit geen aparte module is. Er wordt immers al tijdens elke stap van het programma gecheckt of er blokkades, beperkende overtuigingen of angsten zijn.

Bv. angst voor tekort, angst voor succes, angst voor afwijzing, overtuiging “ik ben niet goed genoeg”, overtuiging “ik sta er alleen voor”, overtuiging “een bedrijf leiden is niet te combineren met een familiaal en/of gelukkig leven”, etc.

Vaak is het immers zo dat een blokkade of conflicterende overtuigingen op één niveau er voor zorgen dat er op een ander niveau iets niet stroomt. Angst voor tekort zorgt er bv. soms voor dat een ondernemer heel veel uren werkt om toch maar genoeg te hebben terwijl de beperkende overtuiging dat een succesvol bedrijf niet te combineren is met een familiaal leven het behalen van succes in de weg staat. Dan is er een kortsluiting tussen twee verlangens met bijbehorende angsten/overtuigingen waardoor de stroming minimaal is en je je “vast” voelt zitten.

Een zeer krachtige methode om onbewuste blokkades te ont-dekken en hun oorsprong te traceren (waardoor ze opgelost kunnen worden), zijn ondernemersopstellingen (systemisch werk). Die wordt dan ook verschillende malen toegepast doorheen het traject.

Extra

Zoals aangegeven wordt elk programma aangepast aan de wensen en verlangens van de deelnemer(s). Dit zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die ook nog aan bod kunnen komen (niet limitatief):

 • Hoe beter en gratis in de pers komen?
 • Alternatieve financiering m.b.v. crowdfunding: wat is het, wat mag je verwachten en waarop te letten?
 • Tools voor automatisering en verhogen van efficiëntie:
  • Website software
  • Autoresponder en newsletter software
  • Webinar software
 • Boek:
  • Schrijven van een boek
  • Uitgeven van een boek
  • Boek marketing
 • Spreken:
  • Hoe jezelf te profileren als spreker.
  • Prijszetting als spreker.
  • Voorbereiden van een presentatie.
  • Presentatie opbouw.
  • Hoe spreekgelegenheden te gebruiken als marketingtool.

Resultaat: (geupdate) business plan (zowel strategisch op lange termijn als actiegericht op korte termijn) vanuit de ziel van jouw bedrijf. Het is een dynamisch plan dat kan veranderen als je verder op weg bent, maar je weet door het programma waarmee rekening te houden als je iets verandert.

Waarom zou je dit programma bij mij, Jan Vermeiren, volgen?

Ben ik de beste sparring partner voor iedereen? Nee. Hoewel ik als trainer, coach en spreker voor meer dan 450 bedrijven wereldwijd heb gewerkt, zijn degenen waar ik het meest aan kan bieden ondernemers met een eigen bedrijf. Ik weet immers wat het is om vanuit een passie vanuit niets iets uit te bouwen (mijn vorig bedrijf Networking Coach waar weinig mensen in geloofden), heel succesvol te zijn (internationale bestsellers “Let’s Connect!” en “Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken” en eerste trainingspartner van LinkedIn ter wereld), bijna failliet te gaan (door het Generous Networkers project), te twijfelen aan mezelf en in een burn-out te belanden, terug recht te krabbelen (met succesvolle verkoop van Networking Coach), reflecteren over wat er gebeurd is en de inzichten te delen (in boek “Life is a Game!”) en tot slot vanuit een vernieuwde verbinding met mijn passies iets nieuws in de wereld te brengen (dit Soul Business programma en ondernemersopstellingen).

M.a.w. ik weet wat het is om (vaak alleen) iets in de wereld te zetten, met vallen en opstaan. Als we samenwerken, mag je me dan ook eender welke vraag stellen, ik zal zowel mijn successen als mislukkingen delen. Dat is immers iets waar je als ondernemer vaak de gelegenheid niet toe hebt.

De programma’s

Zoals reeds aangegeven in het begin, bevinden niet alle ondernemers zich in dezelfde fase van hun ondernemerschap, heeft niet iedereen evenveel tijd of budget en verkiezen sommigen individuele sessies terwijl anderen zweren bij groepsessies.

Daarom worden er twee verschillende programma’s aangeboden: een individueel traject en een groepstraject (waaraan max. 12 ondernemers kunnen deelnemen) die worden aangepast aan de situatie en vragen van de deelnemer(s).

Bij een groepstraject ligt het programma voor 70% vast (zie modules), de overige 30% wordt aangepast aan de situatie en vragen van de deelnemers. Bij het groepstraject is er ook veel tijd voorzien voor uitwisseling tussen de deelnemers. Om de kans op idee generatie, oplossingen, doorverwijzingen en co-creatie sterk te verhogen, worden er een aantal formats gebruikt om dit te faciliteren. Een individueel traject wordt helemaal in samenspraak opgesteld.

Good to know:

 • Vlaamse bedrijven kunnen gebruik maken van de KMO Portefeuille (= 40% subsidie van de Vlaamse Overheid).
 • Als ondernemer vind ik dat investeringen dienen op te brengen. Daarom is er een “niet tevreden, geld terug” garantie: als je voor één of andere reden op eender welk moment merkt dat het programma toch niets voor jou is, dan wordt je inschrijvingsgeld teruggestort.

Wat maakt het Soul Business programma anders?

Waarschijnlijk herken je wel één en ander dat ook in andere programma’s wordt aangeboden. Wat maakt het Soul Business programma dan anders? Of m.a.w. waarom zou je hier je tijd en geld in investeren?

Dit zijn enkele redenen:

 • Het is het eerste programma (voor zover ik op de hoogte ben) dat de tastbare en niet-tastbare kant van ondernemen zo diepgaand samenbrengt. Andere programma’s zijn eerder gericht ofwel op de rationele kant (marketing, sales, producten, diensten, prijszetting, automatisering,…) ofwel op de niet-rationele kant (waarden, blokkades, persoonlijke en spirituele groei).
 • De graad van het samen opstellen van het programma (co-creatie).
 • De bijzonder effectieve formats om elkaar naar een hoger niveau te brengen.
 • De garantie en het gebruik kunnen maken van de KMO Portefeuille.

Zoals je merkt, is het Soul Business programma niet voor iedereen. Het is enkel voor ondernemers die open staan om samen op weg te gaan. D.w.z. open staan om kritisch naar de eigen manier van werken durven kijken, om hun persoonlijke stukken (zowel kracht als blokkades) te zien en om anderen te ondersteunen.

Als je je herkent in dit profiel en interesse hebt in één van de “Soul Business” programma’s, neem dan contact op via [email protected] of +32 3 337 40 60.

Dan kunnen we samen bekijken of ik de juiste sparring partner voor jou ben en zo ja, welk programma het best bij jouw wensen aansluit.

Ik wens je alvast een “Soulfulle” onderneming toe!

 

Van harte,

 

Jan