Soul Marketing – Marketing Strategy Scan

Het motto van Soul Business is: “Putting the soul back in business. Streamlining the business so its soul can flow.”

Marketing is een belangrijk onderdeel om de klanten en medewerkers aan te trekken die mee zorgen voor de stroming van (de soul van) de organisatie. Maar vaak is deze stroming er niet (helemaal) of kan die nog veel krachtiger zijn.

Als organisaties hier iets aan willen doen, nemen ze vaak hun toevlucht tot bv.:

 • Technologie, processen en acties waarbij de vraag dan bv. is: Hoe kunnen we meer met social media doen?
 • Meer advertenties doen om meer zichtbaarheid te genereren (of juist minder om kosten te besparen omdat ze geen zicht hebben op wat dit in het verleden heeft opgebracht).
 • Een grotere focus op hun producten of diensten waarbij ze er van uitgaan dat die zichzelf wel zullen verkopen (wat soms terecht is, maar vaak niet).

M.a.w. meestal wordt er een eenzijdige oplossing gezocht i.p.v. naar het geheel te kijken of wordt er naar tools gegrepen terwijl de basis of fundering niet duidelijk is.

 

Soul Marketing (= Marketing, the Soul Business way) biedt hierop een antwoord. Daarbij maken we gebruik van een Marketing Strategy Scan.

Wat is het?

De “Marketing Strategy Scan” is een korte doorlichting van een organisatie met als resultaat een rapport met zowel een voorstel van de te volgen marketing strategie als direct toepasbare praktische tips.

 

Praktisch verloopt dit in drie stappen:

 

1. De huidige situatie wordt bekeken

Er wordt o.a. naar het volgende gekeken:

 • Waarom (Why)? Wat is bestaansreden en het doel van de organisatie. Dit noemen we de fundering: missie, visie, purpose, waarden, DNA. Daarnaast is het belangrijk om te weten waar de organisatie naar toe wil.
 • Voor wie (For whom)? Wie zijn de klanten en door welk proces of welke journey gaan ze?
 • Met wie (With whom)? Uit wie bestaat het hele team. Niet enkel de sales en marketing medewerkers, maar ook de rest van de organisatie en haar (potentiële) ambassadeurs.
 • Wat, hoe, waar en wanneer (What, how, where & when)? Wat wordt er nu al gedaan op het vlak van marketing, welke kanalen worden er gebruikt, hoe ziet de marketing trechter (of een andere vorm van marketing proces) er nu uit, wanneer en waar worden welke acties gedaan, …

 

2. Rapport wordt gemaakt

Er wordt een rapport gemaakt met daarin een beschrijving van de huidige situatie, praktische suggesties en direct toepasbare tips aangepast aan de huidige situatie en de situatie waar de organisatie naar toe wil.

Soul Marketing onderscheidt zich van andere manieren van aanpak voornamelijk door:

 • Het “holistisch” kijken: rekening houden met alle relevante elementen (waarom, voor wie, met wie, wat, hoe, waar en wanneer) i.p.v. enkel de focus op specifieke acties zoals het starten van een blog, het maken van een productenbrochure of het meer gaan gebruiken van social media.
 • “Stealth marketing”: wat kan er grote impact hebben met zo weinig mogelijk budget? Uiteraard is er dan een trade-off met de tijd die er in wordt gestopt, maar de meeste suggesties uit het rapport kosten minder dan een paar honderd euro.
 • Snel:
  • Bij bekijken van de huidige situatie: geen ellenlange studies of panelgesprekken, maar enkele korte gesprekken met sleutelpersonen die de relevante informatie kunnen bezorgen. Zo heb je snel het rapport en kan je snel beginnen.
  • Bij het toepassen: de suggesties bevatten zowel een grotere marketing strategie als quick wins. Zo kunnen er snel resultaten worden gehaald.
 • Beproefd: de suggesties zijn gebaseerd op wat Jan Vermeiren geleerd heeft (zowel de do’s als de don’ts) bij o.a. het creëren van twee wereldwijde bestsellers en het opbouwen van een mailing lijst van meer dan 100.000 geïnteresseerden. Dit heeft niet enkel geleid tot een succesvol bedrijf, maar ook tot het op de radar komen van LinkedIn die Jan’s vorige bedrijf (Networking Coach) koos als eerste partner ter wereld om de LinkedIn Live trainingen te verzorgen.

 

3. Bespreking en advies

Het rapport wordt samen besproken en indien nodig verder verduidelijkt.

De aanbevelingen en prioriteiten worden aangegeven zodat er in actie kan worden gekomen.

Normaal gezien kan de organisatie dan zelf verder. Indien gewenst, kan een consultant van het Soul Business team daarna nog verder worden ingeschakeld als strategische sparring partner of om de suggesties in de praktijk te brengen.

Werkwijze

De manier waarop de huidige situatie onderzocht wordt, is een pragmatische: interviews met de betrokken managers of andere medewerkers die een goed overzicht hebben. Indien nodig, wordt er nog een korte enquête gestuurd naar andere medewerkers om zo de juiste input te verzamelen.

Op deze manier kan er snel en efficiënt een beeld worden gevormd van de huidige situatie en van de wensen m.b.t. de toekomstige situatie. Er worden dus geen lange of tijdverslindende studies of analyses gedaan. Eventueel kan uit de Scan wel de aanbeveling komen op één of meerdere gebieden nog een diepere analyse uit te voeren.

Customisatie

Aangezien elke organisatie anders is, met een eigen cultuur, eigen producten en diensten, eigen mate van medewerkers- en klantentevredenheid en eigen benadering van de markt door marketing en sales, wordt elke Marketing Strategy Scan aangepast. Enkel de voor de organisatie (of project) relevante punten worden opgenomen in de Scan.

Resultaat

Het resultaat van de Marketing Strategy Scan is een rapport met een voorstel voor een marketing strategie met daarin o.a. het optimaliseren van de marketing trechter en de customer journey.

Het rapport bevat tevens tactische en praktische zaken, bv. welke acties doen en welke hulpmiddelen daarvoor in te zetten. Denk daarbij bv. aan social media, evenementen (bijwonen, sponsoren of organiseren), advertenties op traditionele of nieuwe media, pers aandacht, eigen website/blog, sampling, beurzen, webinars, white papers,… Uiteraard zijn de gekozen acties afhankelijk van de situatie van de organisatie.

Tot slot bevat het rapport bij de voorgestelde acties ook tips m.b.t. do’s & don’ts en suggesties m.b.t. quick wins zodat er snel écht resultaten kunnen worden behaald.

Zoals reeds aangegeven kunnen de aanbevelingen uit het rapport dan door de organisatie zelf verder uitgewerkt worden, al dan niet begeleid door een consultant van het Soul Business team.