“Life is a Game!” Trainingsprogramma

Het “Life is a Game!” trainingsprogramma bestaat uit deze onderdelen:

 • Intake en voorbereiding
 • Het programma
  • Dag 1: Inzicht in de Game
  • Dag 2: De best mogelijke speler zijn die je kan zijn in jouw Game
  • Dag 3: De Game spelen met anderen
  • Dag 4: De Game creëren
  • Dag 5: Het volgende niveau van de Game
  • Dag 6: Uitwisselen van ervaringen met de Game
 • Follow up via e-mail
 • Optie: persoonlijke coaching na het programma

Intake en voorbereiding

Het “Life is a Game!” trainingsprogramma begint met een persoonlijk intake-gesprek (face-to-face, Skype, telefoon). Dit dient twee doelen:

 • Mensen die écht bereid zijn om naar hun persoonlijke en/of professionele leven te kijken als deelnemer opnemen in het programma. Dit zorgt ervoor dat de best mogelijke omgeving voor transformatie aan alle deelnemers wordt aangeboden.
 • De deelnemer dient zich veilig te voelen bij de trainer/coach.

Voorbereiding: de deelnemers ontvangen een vragenlijst (één pagina) een week voor de eerste dag van het programma.

Het Programma

Dag 1: Inzicht in de Game

Omschrijving: om bewust de Game of (Business) Life te kunnen spelen, zijn inzichten in de dynamieken cruciaal. We bekijken hoe de Game plezierig, licht en moeiteloos kan zijn en wat ons ervan weerhoudt om het zo te ervaren. Dit eerste deel van het programma bevat de fundamenten waarop de rest van het programma is gebouwd.

Details:

 • Wat is de Game?
 • Wat zijn de 3 fasen van de Game?
 • Waarom het gebruik van technieken van één fase van de Game niet goed werkt in een andere fase (wat trouwens de reden is dat we soms de indruk hebben dat persoonlijke of spirituele groei programma’s niet werken).
 • Waarom we vaak voelen dat we tekort schieten, onze eigen standaarden (of die van anderen) niet kunnen halen en ons afgewezen of niet geaccepteerd voelen zoals we zijn.
 • Wat we kunnen leren van computer games om een lichter leven te leiden en meer vreugde te voelen (wat ons geluk, creativiteit en productiviteit verhoogt).
 • Wat is je huidige situatie (self-assessment).
 • Wat wil je in het leven? Wat verlang je?
 • Wat weerhoudt je er van om te hebben, doen of zijn wat je verlangt?
 • Waar komt de emotionele spanning tussen de twee bovenstaande zinnen vandaan?
 • Hoe kan je hier mee omgaan? Hoe je daar meer ontspannen bij te voelen?

Het oplossen van emotionele spanning (oefening).

Dag 2: De best mogelijke speler zijn die je kan zijn in jouw Game of Life

Omschrijving: het hart/de kern van je eigen Game …dat ben jij! 🙂 Om helemaal van de ervaring te kunnen genieten en te begrijpen wat er in je leven gebeurt, kijken we in onszelf. We bekijken wat ons tegenhoudt om de beste speler te zijn die we kunnen zijn en hoe dat te veranderen.

Details:

 • Wat zijn de mogelijke barrières die je weg kunnen houden van een licht, moeiteloos en vreugdevol leven?
 • Hoe situaties die we als pijnlijk kunnen ervaren een groot geschenk kunnen bevatten.
 • Hoe en waarom we onszelf klein houden in de eerste fase van de Game (en hoe onze grootsheid stilaan te zien en toe te laten in de volgende fasen).
 • Wat zijn je persoonlijke waarden (oefening)?
 • Wat is het resultaat van conflicterende persoonlijke waarden?
 • Wat zijn de verschillende rollen die je in je leven speelt (oefening)?
 • Hoe conflicteren die rollen soms (onbewust) met als gevolg dat ze onnodige stress kunnen veroorzaken?
 • Hoe om te gaan met deze stress zodat je met Joy in het leven kan staan (oefening)?
 • Hoe de rollen die je denkt te moeten blijven spelen met je energie en persoonlijke kracht gaan lopen. Hoe dit te veranderen zodat je die kracht voor leuke en vreugdevolle zaken kan gebruiken (oefening).
 • Hoe je zelf te ondersteunen in het zijn van de best mogelijke speler die je kan zijn in jouw Game of Life (oefening).

Dag 3: De Game spelen met anderen

Omschrijving: nu we onszelf wat beter kennen, is het tijd om naar onze interacties met de andere spelers te kijken. Of je dit nu wenst of niet, andere mensen maken deel uit van jouw Game. Dit deel van het programma is ontwikkeld om je meer inzichten te geven in het gedrag van anderen in hun interactie met jou en hoe vreugdevolle relaties te creëren met eender wie: partner, kinderen, collega’s, klanten, leveranciers, enz.

Details:

 • Waarom sommige mensen soms de “hel” lijken te creëren voor ons en waarom we ons door anderen ondersteund of graag gezien voelen.
 • Hoe deze rollen soms wisselen, hoe verwarrend dat is en waarom dit gebeurt.
 • Het begrijpen van de verschillende rollen die mensen in ons leven spelen (oefening).
 • Hoe onze relaties met andere mensen vreugdevol maken.
 • Hoe het gedrag en de reacties van andere mensen beter begrijpen, zodat we zelf altijd liefdevol met onszelf en met hen kunnen omgaan.
 • Hoe verschillende waarden een clash kunnen veroorzaken en hoe dit patroon te doorbreken.
 • Hoe andere mensen ons helpen begrijpen wat onze talenten en kernkwaliteiten zijn en zo onze grootsheid mee helpen ontdekken (oefening).
 • Hoe de talenten en kernkwaliteiten van anderen ontdekken en zo hun kracht te zien (oefening).
 • Hoe je altijd goed te voelen, wat het gedrag (aan de oppervlakte) van anderen ook is (oefening).

Dag 4: De Game creëren

Omschrijving: we hebben nu meer inzicht in onszelf en in onze relaties met andere mensen. Dit zal je ervaringen in de Game of Life al veranderd hebben. Nu is het tijd om te kijken hoe je bewust kan aantrekken en creëren wat je wil/waarnaar je verlangt. Hoe anderen om ondersteuning te vragen op een manier waarop ze dat met plezier willen doen.

Details:

 • Wat is het dat je wil ervaren in de Game of Life?
 • Wat zijn je doelen en verlangens (oefening)?
 • Hoe deze doelen te bereiken en je verlangens te vervullen.
 • Wat zijn de 9 voornaamste redenen waarom mensen hun doelen niet bereiken of hun verlangens niet vervullen?
 • Hoe deze barrières verlagen zodat ze niet meer bestaan of zodat je er gemakkelijker over kan stappen.
 • 3 manieren (oefeningen) om met de overblijvende barrières om te gaan.
 • Met plezier bezig zijn met je doelen en verlangens: creëren van een visie-bord (oefening).
 • Elkaar helpen om de doelen te bereiken en verlangens te vervullen: de netwerkveiling (oefening).

Dag 5: Het volgende niveau van de Game

Omschrijving: na de vorige delen van het programma voel je je al veel lichter en heb je al veel meer plezier in het leven. In dit deel nemen we de volgende stap in het beleven van een moeiteloos en vreugdevol leven. In dit deel is er weinig theorie en vooral veel “spel”-ervaring.

Details:

 • Hoe meer geconnecteerd te zijn met je intuïtie of buikgevoel, zodat je gemakkelijker en moeitelozer de juiste beslissingen kan nemen (4 oefeningen).
 • Gebruik maken van de tools van top sporters: speciale vormen van meditatie en visualisatie (2 oefeningen).

Dag 6: Uitwisselen van ervaringen met de Game

Omschrijving: tijdens de laatste dag van het programma richten we ons op het uitwisselen van ervaringen. We luisteren naar welke veranderingen hebben plaatsgevonden in ieders leven. Dit zowel op persoonlijk vlak, professioneel vlak, in de omgang met anderen, welke doelen al bereikt zijn en welke nog niet, enz. Daarnaast besteden we aandacht aan de specifieke elementen uit het programma waar deelnemers het nog moeilijk mee hebben, waarover ze feedback wensen of die ze dolgraag nog eens zouden ervaren.

Details: aangezien deze dag ontstaat uit de ervaringen van de deelnemers zelf, verschilt de invulling ervan van groep tot groep en is die afhankelijk van de specifieke noden, wensen en situaties van de deelnemers.

Follow Up via Email

Na het programma ontvangen de deelnemers een wekelijkse e-mail om het momentum te behouden, zodat ze blijvende resultaten kunnen ervaren.

Optie: Personal Coaching

De deelnemers die extra ondersteuning wensen na het programma kunnen een individuele sessie aanvragen. Dit is geen onderdeel van het programma (en wordt dus apart verrekend).

Voor open sessies: zie kalender.

Voor in-house sessies: contacteer ons.

Opgelet: enkel voor personen en organisaties die het aandurven en bereid zijn om anders naar het (business) leven te kijken!